Normal_paper-1100254__340

In het kader van de viering van het 100-jarig bestaan van het algemeen kiesrecht heeft de Tweede Kamer een lesboek laten ontwikkelen. Het boek is opgebouwd uit verschillende werkvormen en te gebruiken op alle niveaus in het voortgezet onderwijs. Dit meldt de Tweede Kamer.

Het lesboek is bedoeld om leerlingen bewust te maken van het belang van algemeen kiesrecht. In het boek staan tien verschillende werkvormen. Zo is er een Kiesrecht Bingo in te vinden, een formatiespel en een opdracht waarbij de leerlingen moeten nadenken over hoe hun ideale staatsvorm er uit zou zien.

Vrijdag 15 februari is het boek uitgedeeld op de ProDemos Docentendag in Den Haag. Op dit congres waren bijna 500 maatschappijleerdocenten aanwezig.

Docenten in het voorgezet onderwijs die ‘100 jaar algemeen kiesrecht’ in hun les willen opnemen kunnen het lesboek gratis bestellen of downloaden via https://ikviermijnstem.nl/colofon.