Normal_jongeren__telefoon__mobiel__sms__whatsapp__puber__vo__po

#MeToo maakt duidelijk hoe belangrijk het is om seksuele intimidatie en seksueel geweld met kracht tegen te gaan. In de nieuwe alliantie Act4Respect werken Rutgers en Atria samen met jongeren en vele professionals uit het veld om gendergerelateerd geweld (fysiek, seksueel en cybergeweld) bij jongeren en jongvolwassenen (15-30 jaar) te voorkomen en de sociale veiligheid van vrouwen, meisjes en lhbti’s te verbeteren. Vandaag, op de Internationale Dag van de Mensenrechten, lanceren Atria en Rutgers de website van Act4respect. www.act4respect.nl heeft tot doel beleidsmakers en professionals te ondersteunen bij de preventie van geweld onder jongeren. Dit meldt Atria.

Tijd voor actie

Rutgers en Atria startten het programma Act4respect dit jaar, omdat beide organisaties vonden dat dit hét moment was om hier iets aan te doen. De website www.act4respect.nl vormt de online kennisHUB van het programma, daarnaast worden er allerlei events georganiseerd, zodat professionals ook onderling kennis en kunde kunnen uitwisselen. Bij Act4Respect zal er ook gewerkt worden aan deskundigheidsbevordering en de ondersteuning van professionals, worden veelbelovende interventies doorontwikkeld en zal er evaluatieonderzoek plaatsvinden. Een sociale norm campagne met en voor jongeren staat ook op het programma. Act4Respect wordt gesteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.


Jongeren risicogroep

Jongeren vormen een kwetsbare groep als het gaat om ervaringen met fysieke, seksuele en cybergeweld. Uit het onderzoek Seks onder je 25e van Rutgers en Soa Aids Nederland bleek dat 11 procent van de meisjes en 2 procent van de jongens op seksueel gebied ooit gedwongen zijn om iets te doen of toe te staan wat ze niet wilden. Uit een onderzoek van the European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) bleek dat één op de drie jonge vrouwen in Nederland ooit cybergeweld heeft meegemaakt. Ook staan jongeren toleranter ten opzichte van gendergerelateerd geweld. Dit bleek uit het onderzoek Welk Geweld telt? van Atria en de BlijfGroep in 2017.

Jongeren krijgen ook te kampen met allerlei nieuwe vormen van geweld, zoals shame-sexting en sextortion. Wat moet je hiermee als leraar, beleidsmaker of zorgprofessional en hoe beïnvloeden deze online geweldsvormen de fysieke leefwereld van jongeren? Welke behoeften zijn er bij gemeenten en scholen en hoe kun je als interventie-ontwikkelaar optimaal hieraan tegemoet komen?


www.act4respect.nl

De website www.act4respect.nl is het interactieve online knooppunt voor interventies en beleid ter preventie van gendergerelateerd geweld onder jongeren. Hierop treffen beleidsmakers en professionals betrouwbare kennis, onderzoeksresultaten, cijfers, ervaringen, tools, tips en inspiratie hoe aan de slag te gaan met de preventie van gendergerelateerd geweld onder jongeren. Professionals en beleidsmakers kunnen via de LinkedIn group Act4Respect kennis met elkaar delen. Ook zal een e-learning module op www.act4respect.nl worden geopend. Deze website is ontwikkeld naar aanleiding van een behoefteonderzoek in 2018 onder professionals en beleidsmakers.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids