Normal_kind_geld

Geen enkele leerling mag worden uitgesloten van activiteiten die de school organiseert. Ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen, moet een kind gewoon mee kunnen doen met een kerstdiner of een studiereis. Toch is afschaffen van de vrijwillige bijdrage voor middelbare scholen geen optie. Dit meldt Trouw.

De ‘vrijwillige’ ouderbijdrage komt voor in het primair en het voortgezet onderwijs en wordt daar door scholen gebruikt om schoolactiviteiten te organiseren die buiten het normale  lesprogramma vallen. Scholen bepalen zelf hoe veel ze vragen, dus bedragen lopen uiteen van enkele tientjes tot soms wel honderden euro’s. Veel scholen houden het gevraagde bedrag zo laag mogelijk, maar desondanks zijn er leerlingen die niet mee mogen met schoolreisje of zijn uitgesloten van bijles.
 
De VO-raad stelt dat “als je activiteiten in het onderwijsprogramma organiseert zoals bijvoorbeeld reizen dan ga je met z'n allen of je gaat niet. We gaan niemand uitsluiten”. Toch kunnen middelbare scholen de ouderbijdrage ook niet zo maar afschaffen. De kosten voor een laptop of een studiereis of kunnen voor een school behoorlijk oplopen, terwijl dergelijke kostenposten wel echt een verrijking van het onderwijs zijn. De VO-raad vindt dat minister Slob dit moet bekostigen, als de ouders de kosten niet kunnen dragen.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids