Normal_internet__pc__muis__computer__ict

De Kamer buigt zich over een voorstel van minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) om een aantal onderwijsregisters samen te voegen. Dit meldt de Tweede Kamer.

Minister Slob komt met een integraal register onderwijsdeelnemers. Daarin worden het Basisregister Onderwijs, het meldingsregister relatief verzuim, het diplomaregister en het register vrijstellingen en vervangende leerplicht samengevoegd.

Het wetsvoorstel betekent volgens de minister een enorme vereenvoudigingsslag, die een veel completer beeld van de verzameling en het gebruik van gegevens van scholieren en studenten oplevert. Maar Beertema (PVV) vraagt zich af of er daadwerkelijk een sterke verbetering optreedt in benaderbaarheid, transparantie, ordening en regulering, zoals de memorie van toelichting belooft.

Terugkoppeling basisschool


Hoe gaat het op het voortgezet onderwijs met een oud-leerling van een basisschool? De gegevens daarover zijn voor basisscholen in het nieuwe register beschikbaar. Goed dat de scholen zo kunnen zien of hun schooladvies klopte, vindt Westerveld (GroenLinks): betere schooladviezen leiden tot meer kansengelijkheid.

Rog (CDA) wil dat ook het administratienummer van de school voor voortgezet onderwijs in de gegevens wordt opgenomen. Zo kunnen basisscholen ook oud-leerlingen volgen die van school veranderen. En kan het duidelijk worden als bepaalde scholen voor voortgezet onderwijs minder goed presteren.

We moeten niet meer gegevens opnemen dan strikt noodzakelijk is, reageert minister Slob. Het aantal leerlingen dat op een andere school terechtkomt is volgens hem zeer beperkt.

Privacy

Van Meenen (D66) houdt een pleidooi voor de privacy van kinderen. De schoolgegevens moeten daarom zo kort mogelijk bewaard blijven. Als de wet verder wordt uitgewerkt, moet het resultaat aan de Kamer worden voorgelegd, vindt Kwint (SP). Hij wil dat altijd duidelijk is wie de gegevens voor welk doel nodig heeft.

Het systeem van het nieuwe register voldoet volledig aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, reageert Slob. Het zal voor ouders, studenten en leerlingen steeds duidelijk zijn wie inzage heeft in hun gegevens. Omdat de overheid "geen smetteloze reputatie" heeft op het gebied van ict, wil Tielen (VVD) regelmatig op de hoogte gehouden worden van de voortgang in de totstandkoming van het nieuwe register.

De Kamer stemt op 25 september over het wetsvoorstel en de ingediende moties.