Normal_ouders_gezin_kinderen

De voorbereiding op het ouderschap hoort al op school te beginnen. Dat stelt Jan Willems, onderzoeker structurele preventie van Adverse Childhood Experiences bij de Universiteit Maastricht. In een artikel voor Sociale Vraagstukken stelt hij dat effectieve preventie van kindermishandeling in zicht komt, "al is het nog maar als stip op de horizon". Dit meldt het Ministerie van Volksgezondheid.

Willems introduceerde in 2012 het SMECC-model als raamwerk voor effectieve preventie van kindermishandeling. Dit model gaat uit van een wettelijke minimumstandaard voor de uitoefening van ouderlijk gezag, en een daarmee samenhangende voorbereiding, educatie, brede facilitering en gerichte ondersteuning van ouders. De afkorting SMECC staat voor school, minimumstandaard, educatie, child-vriendelijk beleid en zorgcontinuüm.

Volgens Willems komt er in Nederland steeds meer aandacht voor kinderrechteneducatie en participatie op en vanuit school. Bijvoorbeeld in de vorm van methoden en instrumenten als de Kinderrechtenchecklijst en de Kinderraad. Dit is volgens de onderzoeker een eerste aanzet tot meer sociaal-emotioneel leren en de schoolse voorbereiding op democratisch burgerschap en kinderrechtelijk ouderschap. Lees meer op www.socialevraagstukken.nl.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids