Normal_internet__pc__muis__computer__ict

Minister Slob gaat het voor schoolbesturen van middelbare scholen inzichtelijker maken hoeveel geld zij van de rijksoverheid krijgen. Volgens de minister is  het hard nodig om de rekenmethode van de basisbekostiging te versimpelen. Door de ingewikkelde rekensom te schrappen, wordt ook een einde gemaakt aan een paar onrechtvaardige verschillen. De VO-raad steunt het voorstel voorstel van de minister. Dat schrijft Slob donderdag in een brief aan de Tweede Kamer, zo meldt Rijksoverheid.

Slob is blij met de steun van de VO-raad en heeft het wetsvoorstel nu gepubliceerd op www.internetconsultatie.nl/ zodat mensen erop kunnen reageren. Hij wil het wetsvoorstel zo snel mogelijk naar de Tweede Kamer sturen. Slob hoopt dat de basisbekostiging vanaf 2021 op basis van de nieuwe rekenmethode kan worden uitgekeerd.


Overgangsregeling

Door van rekenmethode te wisselen, zijn er scholen die meer geld krijgen én scholen die minder geld krijgen. Daarom heeft minister Slob beloofd om een overgangsregeling voor alle schoolbesturen in te voeren. De schoolbesturen die de meest negatieve effecten voelen, krijgen daarnaast nog een extra tegemoetkoming.

De vereenvoudiging geldt alleen voor de lumpsum. Het geld dat scholen via samenwerkingsverbanden krijgen voor ondersteuning van leerlingen en de aparte subsidieregelingen blijven besturen op dezelfde manier ontvangen als nu. In het primair onderwijs is de bekostiging nog niet vereenvoudigd. Samen met de PO-Raad wordt daar wel aan gewerkt.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids