Normal_normal_normal_homo_gay

Uit onderzoek van Movisie en Universiteit van Amsterdam blijkt dat deelname aan een Gender & Sexuality Alliance (GSA) de positie van lesbische, homoseksuele, biseksuele of transgenders (LBHT-jongeren) op vmbo-scholen aanzienlijk versterkt. Leerlingen in een GSA zitten beter in hun vel en kunnen beter omgaan met eventuele negatieve reacties van anderen. Dit meldt Gezonde School.

GSA’s zijn clubjes van LBHT-leerlingen en bondgenoten die zich met steun van het COC inzetten voor een school waar mensen zich vrij voelen om te zijn wie ze zijn, ongeacht seksuele gerichtheid, genderidentiteit of geslachtskenmerken. Er zijn GSA’s op ongeveer 80 procent van de Nederlandse middelbare scholen. Van alle schooltypen krijgen jongeren in het vmbo het meest te maken met negatieve reacties op hun identiteit. In het vmbo gaat het om 67 procent van de jongeren, in het havo/vwo is dat 57 procent. Denk hierbij aan pesten, uitsluiting en soms ook geweld.
 

Ervaringen LBHT-leerlingen vmbo met GSA

 
Movisie en de Universiteit van Amsterdam onderzochten in het afgelopen jaar de ervaringen van LBHT-leerlingen op het vmbo met de GSA. De GSA blijkt veel op te leveren: ze ervaren meer steun van andere leerlingen, waardoor hun zelfvertrouwen groeit en ze beter weten wie ze zijn. Ook ontstaan er nieuwe vriendschappen. Dat is belangrijk, want uit de kast komen op school betekent nog vaak het verlies van vrienden. De onderzoekers verwachten dat GSA’s een bijdrage leveren aan het verminderen van ‘minderheidsstress' onder LHBT-jongeren op het vmbo.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids