Normal_plant_kiem_aarde_groen_klimaat_milieu_duurzaamheid

De gemeente Amsterdam stelt subsidie beschikbaar voor particulieren en organisaties die zich bezighouden met innovatieve activiteiten om de voedselketen duurzamer te maken en Amsterdammers bewuster te maken als het om hun eten gaat. Een voorbeeld van zo'n innovatieve activiteit is de ecokas van het Comenius Lyceum in Amsterdam Nieuw-West. Hier kunnen leerlingen kiezen voor het ‘Econasium’, waar extra aandacht wordt besteed aan diverse vormen van duurzaamheid. Een van die vormen is de aandacht vóór en scholing ín natuurbeleving en milieu. Dit meldt de gemeente Amsterdam.

Docent Eelko Kruse: “Sinds vier jaar zijn wij als school een econasium met een doorlopende leerlijn in duurzaamheid.  Om dit zo goed mogelijk tot uiting te brengen, wilden wij een plek creëren, het liefst in het gebouw, om onderwijs te geven óver en mét natuur. Toen is de ecokas bedacht.”
 
“Leerlingen hebben nu een plek om zelf te experimenteren, om projecten te doen voor het econasium en om zelf planten e.d. te kweken uit eigen interesse. Daarbij wordt de ecokas ook gebruikt voor projecten van basisschoolleerlingen. Deze projecten ontwikkelen we samen met de Hortus Botanicus, die ons ook heeft geholpen met de inrichting van de ecokas en ons voorziet van informatie en expertise over goede klimaatbeheersing. We willen ook met buurtgenoten gaan samenwerken in de ecokas.”
 
Het Econasium is bedoeld voor leerlingen met wiskundig inzicht en interesse in economische onderwerpen. De leerlingen leren onderzoek te doen en passen dat toe in hun profielwerkstuk, waarbij ze ondersteund worden door wetenschappers van Tilburg University. Daarnaast bezoeken Econasiumleerlingen congressen en economische instellingen en nemen ze deel aan economische en bedrijfseconomische simulaties. Het Econasium is een uitstekende voorbereiding op een universitaire studie, met name in de economie, econometrie of bedrijfseconomie.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids