Normal_pesten_cyberpesten_social_media_computer_laptop_meisje_kind_verdriet_bang

In de gesloten jeugdhulp, de zwaarste vorm van hulpverlening, ontvangt 85 procent van de meisjes hulp voor seksueel geweld. Van alle meisjes die hulp ontvangen voor seksueel geweld wordt 13 procent gesloten geplaatst. Dit is aanzienlijk vaker dan jongens. De vraag is of online vormen van seksueel geweld, zoals grooming en ongewenste sexting nu vaker voorkomen. Hiernaar moet nog meer onderzoek worden gedaan. Dit meldt Rijksoverheid.

In de Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2016, die vandaag verschijnt, is in beeld gebracht hoeveel kinderen slachtoffer worden van seksueel geweld en welk pad zij doorlopen naar hulpverlening. Uit een steekproef bleek dat jongens die seksueel geweld meemaken hiervoor relatief minder vaak jeugdhulp ontvangen dan meisjes, en als zij hulp ontvangen is deze gemiddeld lichter van aard. Er is geen landelijk beeld van welk kind waarvoor hulp ontvangt, omdat dit nu niet geregistreerd hoeft te worden. 
 
De omgeving, of een kind zelf, kan (vermoedens van) seksueel geweld melden bij Veilig Thuis. Doordat de regionale organisaties hiervan niet eenduidig registreren is niet bekend hoe vaak er daadwerkelijk gemeld is, en hoe vaak deze meldingen onderzocht zijn. 
 
Jaarlijks worden naar schatting ruim 20 duizend kinderen tussen de 12 en de 17 jaar slachtoffer van ernstig hands-on seksueel geweld, zoals verkrachting. Dat is minder vaak dan vier jaar geleden. Het roept wel de vraag op of online vormen van seksueel geweld, zoals grooming en het ongewenst doorsturen van seksueel beeldmateriaal, vaker voorkomen. Hiervoor is meer onderzoek nodig.
 
De gesloten jeugdzorg is voor jongeren met ernstige (gedrags)problemen. Zij hebben bescherming nodig tegen zichzelf of tegen anderen. Het gaat bijvoorbeeld om agressieve jongeren of om meisjes die problemen hebben met loverboys. In de eerste fase van geslotenheid gaat een jongere ook naar school in de instelling. Veel instellingen hebben op hun eigen terrein een school. Bij andere instellingen gaan de jongeren naar een school in de buurt.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids