Logo_download

Vandaag is een spannende dag voor ruim 200.000 leerlingen die eindexamen hebben gedaan. Zijn ze geslaagd of hebben ze toch nog een herexamen? Ook voor het CvTE is de centraal examenperiode een spannende tijd. Kunnen de leerlingen in alle rust hun examens maken en hoe worden de centrale examens ontvangen? Het CvTE kijkt terug op deze examenperiode. Dit meldt het CvTE.

Experimenten pré- en testcorrectie

Het CvTE heeft afgelopen jaar de dialoog over de kwaliteit van de examens en draagvlak voor het examenproces voortgezet. Op veel verschillende manieren worden docenten betrokken. Voor het tweede jaar zijn er precorrecties en testcorrecties georganiseerd. Bij de precorrecties maakten docenten van te voren, en  onder geheimhouding, het centraal examen en bekeken ze met elkaar of het correctievoorschrift kon worden verbeterd. Bij testcorrecties ná de examens keken docenten aan de hand van de antwoorden van de leerlingen op welke punten het correctievoorschrift nog helderder kon worden gemaakt. De correctievoorschriften bij al deze examens zijn op punten aangepast. Dit is de eenduidigheid bij het nakijken van de examens ten goede gekomen.

Normering

Normering blijft een complex onderwerp. Ook dit jaar zijn er over normering zorgen geuit in de media. Pieter Hendrikse, voorzitter van het CvTE: “Alle leerlingen dienen met een gelijkwaardig diploma een vervolgstudie te kunnen aanvangen. Behoud van civiel effect bij centrale examinering veronderstelt daarom een afgewogen normeringssysteem: solide en betrouwbaar. Het maatschappelijk gesprek over de uitgangspunten helpt ons het systeem helder te maken en verfijningen te realiseren. Dat vind ik een goede zaak: kwaliteitszorg bij uitstek.”

Kijk op www.examenblad.nl voor een uitleg over compensatie voor onvolkomenheden via de N-term.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids