Normal_privacy__gegevens__internet__data__online

Morgen krijgen de eindexamenkandidaten van alle middelbare scholen te horen of ze geslaagd of gezakt zijn voor het Centraal Eindexamen. Traditiegetrouw publiceren veel scholen een lijst met geslaagde leerlingen in de regionale krant en op hun website. Maar mag dit nog wel zomaar nu de nieuwe privacywet van kracht is geworden? Dit melden de VO-raad en het Algemeen Dagblad. 

Nee, zegt de werkgroep Informatiebeveiliging & Privacy (IBP). Een school heeft de expliciete toestemming van leerlingen en/of ouders nodig wanneer die de namen van de geslaagde eindexamenkandidaten wil publiceren in de krant of op de eigen website. Er ligt geen wettelijke grondslag voor het gebruik van persoonsgegevens van leerlingen op deze manier. Ook is er geen sprake van aannemelijk belang. 
 
Dus publiceren sommige scholen de geslaagdenlijsten alleen nog maar op intranet. Of alle examenkandidaten worden alleen nog persoonlijk op de hoogte gesteld per telefoon. Ook kranten worstelen met de implicaties van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zo maken vijf regionale kranten in Noord-Holland dit jaar geen traditionele geslaagdenbijlage meer, omdat veel scholen examengegevens niet meer durven aan te leveren.
 

Wat een school wel kan doen

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geeft aan dat scholen gewoon een mailtje kunnen sturen naar een eindexamenkandidaat met de vraag of zijn of haar naam gepubliceerd mag worden in de krant of de op de website. Ook is er een mogelijkheid om de handtekening voor toestemming te vragen op het moment dat examenleerlingen tekenen voor de cijferlijst van het schoolexamen, zegt het IBP. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids