Normal_toets_examen_denken_huiswerk

Nu de centraal schriftelijke eindexamens een paar dagen bezig zijn, stromen ook de klachten weer binnen bij de speciale klachtenlijn van scholierenorganisatie. Kandidaten vinden de examens bijvoorbeeld te moeilijk, onduidelijk of te lang. Volgens LAKS hadden leerlingen veel onduidelijkheid voor zichzelf kunnen voorkomen door de examensyllabi vooraf goed te lezen. Dit meldt LAKS.

Het College voor Toetsen en Examens maakt voor elk examenvak een syllabus. In deze syllabus staat precies over welke onderdelen van de leerstof het examen zal gaan. Volgens LAKS klagen eindexamenkandidaten geregeld dat er dingen in de examens gevraagd worden die ze niet hebben geleerd, maar die wel genoemd worden in de syllabus van dat vak.

De examensyllabi zijn te vinden op www.examenblad.nl

Ook raadt het LAKS leerlingen aan de vragen goed door te lezen. Bij veel van de klachten die nu binnenkomen lijkt het erop dat leerlingen de vraag niet goed hebben begrepen doordat ze deze te snel hebben gelezen. Nauwkeurig lezen is de belangrijkste vaardigheid voor het maken van een examen, benadrukt de scholierenorganisatie.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids