Normal_vlag_duitsland

Als je opgroeit aan de grens kom je van jongs af aan in aanraking met de taal van je buurland. Kinderen in de grensstreek hebben dan ook baat bij het leren van deze buurtaal: het buurland is onder handbereik en er is werk over de grens. Steeds meer provincies, gemeentes en schoolbesturen willen dat leerlingen structureel onderwijs krijgen in het Duits of Frans. Het Kenniscentrum Buurtalen van Nuffic zet zich in om dit buurtaalonderwijs te stimuleren. Op de conferentie ‘Buurtaal voor allemaal!’ op 11 april op de NHL Stenden Hogeschool in Emmen deelt het kenniscentrum de laatste stand van zaken. Dit meldt Nuffic.

In samenwerking met de pabo van de NHL Stenden Hogeschool in Emmen is een programma gemaakt voor iedereen met affiniteit met dit onderwerp. In de ochtend staat de beleidsmatige en financiële kant van buurtaalonderwijs centraal, ’s middags komt de praktijk aan de orde.

Buurtaalprojecten

Eric van Oosterhout, burgemeester van Emmen, studeerde Nederlands aan de universiteit en heeft veel affiniteit met taal. Hij opent als ochtendvoorzitter de dag. Ook Raymond Knops, staatssecretaris van binnenlandse zaken, is aanwezig. In een videoboodschap licht hij het belang van buurtaalonderwijs toe. Daarna vertellen Stenden, de Euregio en EDR hoe hun buurtaalprojecten zich tot nu toe ontwikkelen. Actiegroep Duits Mach mit! presenteert het Mach mit! pakket waarmee basisscholen op 17 april – de Dag van de Duitse taal – op een feestelijke manier kunnen vieren.

Workshops

De conferentie biedt ’s middags voor deelnemers verdieping en praktische tips in de vorm van workshops.  Leerkrachten kunnen bijvoorbeeld meer leren over implementatie van Buurtaal op school, over diverse didactische manieren om kinderen een taal te leren en hoe pabostudenten Duitse les verzorgen op Nederlandse basisscholen. Daarnaast is er aandacht voor een tweetalige middelbare school in het Duitse Kraneburg en kan men zijn eigen taalportret maken.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids