Normal_jongeren__telefoon__mobiel__sms__whatsapp__puber__vo__po

Kennisnet heeft een brochure gemaakt voor scholen over sociale media. De brochure 'Sociale media en schoolmedewerkers: omgaan met valkuilen', waaraan de Stichting School & Veiligheid heeft meegewerkt, behandelt voor de vraag hoe om te gaan met incidenten op sociale media. Dit melden Stichting School & Veiligheid en de Gelderlander.

Een filmpje van vechtende leerlingen op YouTube, een pikante foto op Whatsapp (al dan niet per ongeluk verstuurd), een docent die op Facebook omstreden politieke uitspraken doet. Het zijn zaken waar scholen steeds makkelijker mee te maken krijgen. In de brochure staan tips hoe scholen daarmee om kunnen gaan.

Uit navraag bij scholen concludeerde Kennisnet dat veel scholen het lastig vinden om met dergelijke voorvallen om te gaan, ook al hebben veel scholen protocollen opgesteld. Volgens Kennisnet zijn protocollen dan ook niet langer voldoende, omdat er veel grijze gebieden zijn waar docenten met elkaar over moeten praten.

De VO-Raad denkt dat scholen veel kunnen hebben aan de brochure. "Wat er online gebeurt, valt voor veel scholen bijna niet bij te benen. De ontwikkelingen gaan zo hard",  zegt woordvoerder Linda Zeegers. Daarbij komt dat door de online wereld ook incidenten die zich buiten de muren van de school afspelen het imago van de school kunnen treffen en nog een lange nasleep kunnen hebben op het internet.

Meer informatie op Stichting School & Veiligheid en op Kennisnet.

Download hier de brochure Sociale media en schoolmedewerkers: omgaan met valkuilen

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids