Normal_huiswerk_studie_school

Veel scholen in Nederland blijken een slecht ventilatiesysteem te hebben. Gevolg hiervan is dat leerling en leerkrachten kampen met gezondheidsklachten, zoals hoofdpijn en misselijkheid. Dit blijkt uit onderzoek van Reporter Radio, zo meldt NPO Radio 1.

Het gaat om tientallen scholen, veelal nieuwbouw, waarbij de mechanische luchtventilatie onvoldoende werkt. In de praktijk betekent dit dat het ’s winters te koud is en ’s zomers veel te heet. Ook zijn er scholen waarbij de ramen niet open kunnen, waardoor er geen frisse lucht binnenkomt. Daarnaast zorgt de mechanische ventilatie soms voor geluidsoverlast, wat scholen doet besluiten de apparatuur uit te schakelen. 
 
Er zijn verschillende instanties verantwoordelijk voor de schoolgebouwen. Zo gaat de gemeente over de huisvesting van de scholen, maar is het schoolbestuur verantwoordelijk voor het binnenklimaat. Er zou meer overleg moeten zijn tussen alle partijen, waaronder ook de leveranciers en de bouw, over hoe een gezonde ventilatie kan worden bereikt en vastgehouden. Want scholen weten ook vaak niet dat en hoe ze de ventilatiesystemen moeten onderhouden.
 
Uit het laatste rapport Monitor onderwijshuisvesting blijkt dat een derde van de basisscholen en scholen op het voortgezet onderwijs ontevreden is met de luchtkwaliteit. Toch staat er in het Regeerakkoord niets over investeringen in onderwijshuisvesting. De PO-Raad heeft daarom de huisvesting als belangrijk punt in de nieuwe strategische agenda voor 2018-2021 gezet. Elk schoolbestuur moet de komende vier jaar een analyse maken van de staat van de schoolgebouwen in relatie tot het kwaliteitskader onderwijshuisvesting en in relatie tot de eigen onderwijsvisie. Eventuele problemen moeten door de besturen zelf kenbaar worden gemaakt om de kwestie urgent te maken.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids