Normal_schooltas__vo__po__schoolspullen__schoolbenodigdheden

Op de Dag van de Leerplicht is de nieuwe MAS-folder voor scholen gelanceerd: Methodische Aanpak Schoolverzuim. In deze folder staat de integrale aanpak beschreven die sinds 2017 in gebruik is. Deze integrale aanpak van schoolverzuim beschrijft vier routes met als doel het verzuim te stoppen. De aanpak is licht waar het kan en zwaarder waar nodig. Dit meldt de Raad voor de Kinderbescherming.

Elk kind heeft recht op onderwijs. Zodra een leerling regelmatig of langdurig verzuimt, is dit een reden tot zorg. Schoolverzuim is vaak een signaal van achterliggende problematiek. En veelvuldig verzuim kan leiden tot voortijdig schoolverlaten. Alle reden om schoolverzuim serieus te nemen en aan te pakken. 
 
Afhankelijk van de achterliggende redenen en het type verzuim kunnen vanuit de MAS verschillende routes worden gevolgd. De stappen in elke route volgen elkaar op en worden niet noodzakelijk allemaal doorlopen:
Route 1 : Vrijwillige (jeugd)hulp
Route 2: Halt-aanpak schoolverzuim
Route 3: Jeugdhulp in verplicht kader
Route 4: Aanpak via het strafrecht
 
Een effectieve aanpak van schoolverzuim vraagt, zeker als er sprake is van achterliggende problematiek, om samenwerking van de ketenpartners. De MAS is daarom ontwikkeld door Ingrado (brancheorganisatie voor leerplicht/RMC), Raad voor de Kinderbescherming, Halt en het Openbaar Ministerie. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten deelt de visie en aanpak.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids