Normal_zonnebloem

Tot 9 maart kunnen scholen in het voortgezet onderwijs nog subsidie aanvragen voor een lente- en/of zomerschool in 2018. De subsidieregeling uit 2017 is hiermee verlengd. Via de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) kan een aanvraag worden ingediend. Dit meldt VOS/ABB.

Voor 2018 is er een subsidie beschikbaar van 450 euro per leerling die aan een lente- en/of zomerschool deelneemt. Er zijn steeds meer scholen die een beroep doen op de regeling, waardoor het bedrag per leerling per jaar terugloopt. In de Regeling lente- en zomerscholen vo 2018, die op 27 december 2017 is gepubliceerd in de Staatscourant, is meer te lezen over hoe de subsidieregeling in elkaar steekt. 
 
In Nederland blijven relatief veel leerlingen in het voortgezet onderwijs zitten. Ongeveer één op de vijf scholieren heeft wel eens een jaar moeten overdoen. Daarom heeft het ministerie van onderwijs in 2015, 2016 en 2017 jaarlijks een bedrag van 9 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het inrichten van lente- en zomerscholen is één van de instrumenten om te bereiken dat leerlingen jaarlijks kunnen doorstromen naar een volgende klas.
 
Tot uiterlijk 9 maart 2018 kan een subsidieaanvraag ingediend worden.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids