Normal_vo__klas__scholieren__leerlingen__toets__huiswerk

Er blijkt geen associatie te bestaan tussen tussen het ervaren van negatieve stereotypen en schoolprestaties van vmbo-leerlingen met een niet-westerse achtergrond. Wel is er een relatie met probleemgedrag. Dat blijkt uit provenda Bettina de Jong voor de Universiteit van Amsterdam, meldt NJi.

Leerlingen met een niet-westerse achtergrond bleken vaker te denken dat anderen negatieve stereotypen over hun intellectuele capaciteiten en gedrag hebben dan leerlingen met een westerse achtergrond. Dit bleek uit rapportages van 251 vmbo-leerlingen uit de brugklas over hun eigen gedrag. Toch is er geen relatie tussen het ervaren van negatieve stereotypen en schoolprestaties. Wel is er een associatie met probleemgedrag. Dit bleek uit rapportages van leerkrachten. 
 
Om dit probleemdrag te voorkomen adviseert De Jong een meer autonomie-ondersteunende stijl van lesgeven. Daarnaast kunnen leerkrachten een rol spelen in het weerbaar maken van leerlingen tegen negatieve stereotypen. Als zij zich meer bewust worden van hun impliciete attitudes tegenover leerlingen kunnen leerkrachten hun reacties aanpassen.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids