Normal_schoolkantine__middelbare_school__lunchen

In Den Haag wordt door scholen onderzocht of het mogelijk is om kinderen pas op 14-jarige leeftijd hun schoolniveau te kiezen. Als de plannen voor dit zogeheten tienercollege doorgaan, dan hoeven Haagse kinderen in de toekomst niet al op 12-jarige leeftijd te kiezen tussen vmbo, havo of vwo. Dat meldt het AD.

Er zou een ‘tussenschool’ moeten komen waar kinderen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar onderwijs krijgen. Pas daarna wordt er overgestapt op een middelbare school die past bij het niveau van het kind. Een keuze maken op 12-jarige leeftijd is volgens bestuursvoorzitter Arno Peters van VO Haaglanden niet altijd gunstig, omdat kinderen dan nog niet helemaal ontwikkeld zijn. Daardoor kan er soms een te laag schooladvies worden gegeven.

Voor leerlingen die zijn begonnen op vmbo of havo is het niet eenvoudig om na verloop van tijd alsnog naar een niveau hoger te gaan. Volgens experts valt de ‘valbijl’ in Nederland te snel vanwege de vroege selectie. Leerlingen met een lage sociaal-economische achtergrond, allochtonen en laatbloeiers hebben meer kans om lager te worden ingeschat dan ze op latere leeftijd misschien aankunnen. Uit een conclusie van de Onderwijsraad uit 2010 wordt deze groep scholieren op die manier ten onrechte afgesloten voor een hoger onderwijsniveau.

In Den Haag is de kansenongelijkheid in het onderwijs een probleem dat veel voorkomt. Door het invoeren van het tienercollege te onderzoeken hoopt de stad die ongelijkheid aan te pakken, zodat de verschillen tussen arm en rijk in de toekomst minder groot worden. Volgens Peters is het nog lang niet zo ver, omdat er momenteel pas sprake is van de eerste onderzoeksfase. Over onderwerpen als bekostiging en huisvesting moet volgens de voorzitter nog lang worden gesproken door de scholen.

Mocht het tienercollege er na een aantal jaar toch komen in Den Haag, dan heeft de stad niet de primeur. In Gorinchem bestaat een soortgelijk concept al sinds 2012. Wellicht dat er tijdens de besprekingen in Den Haag naar dat voorbeeld wordt gekeken.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids