Normal_docent_leraar_school_les_onderwijs

Docenten in het voortgezet onderwijs zouden per week twee uur minder voor de klas moeten staan om zichzelf te verbreden en om onderwijsvernieuwing vorm te geven. Hiervoor pleit de VO-raad. Om die plannen te kunnen realiseren is 300 miljoen euro nodig. Met dat geld kunnen dan meer docenten worden aangetrokken. Dat meldt NOS.

Volgens Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad, is er in het regeerakkoord niet concreet genoeg geïnvesteerd in meer tijd en ruimte voor docenten. In verkiezingsprogramma’s kwam dit onderwerp echter wel vaak ter sprake. Daarom heeft de VO-raad de Kamercommissie Onderwijs middels een brief gevraagd om het kabinet aan te sporen hier iets aan te veranderen. De Tweede Kamer debatteert vandaag met het kabinet over de regeringsverklaring.

Vorig jaar nog werd er in de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin werd voorgesteld de werkweek van docenten in te korten van 25 uur naar 20 uur. Onder meer D66 en de ChristenUnie steunden destijds die motie. Volgens D66-Kamerlid Van Meenen is er echter niet dringend extra geld nodig en wordt daarover in de motie ook niet gesproken. Van belang is dat de discussie wordt aangaan over het verlagen van de lesurennorm in het voortgezet onderwijs, zo stelt hij.

Docenten met een voltijdbaan staan gemiddeld zo’n 25 lesuren voor de klas. Vergeleken met andere landen is dat aantal uren vrij hoog. "Leerlingen leren juist meer als ze minder uren les hebben en meer tijd voor reflectie”, zegt Van Meenen. Dit is bijvoorbeeld te zien in Finland, waar de kwaliteit van het onderwijs heel hoog is.

Van Meenen denkt dat het verlagen van het aantal lesuren zowel goed is voor de leerlingen als voor de leraren, omdat er dan meer tijd over is om de lessen voor te bereiden. Ook in de wetenschap wordt dit idee als positief beschouwd. In de Tweede Kamer wordt er volgens het Kamerlid echter nog verschillend gedacht over het belang van minder uren.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids