Normal_onderwijs_schoolbord_

Verus, de vereniging van katholieke en christelijke scholen, wil dat er door het ministerie van Onderwijs structureel geld wordt vrijgemaakt om het onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen te redden. Deze wens komt voort uit het deze week verschenen rapport van Taskforce Zeeuws-Vlaanderen. Daarin wordt aanbevolen om over te gaan op één schoolbestuur in plaats van vier en moet het aantal middelbare scholen worden teruggebracht van vier naar drie. Dat meldt Verus.

De vier middelbaren scholen in de Zeeuwse regio hebben ingestemd met de plannen van Taskforce. Door het uitvoeren van die plannen kan het voortgezet onderwijs in de regio zowel nu als in de toekomst van kwaliteit blijven. Bovendien blijft het onderwijs op die manier nabij voor de leerlingen. Zeeuws-Vlaanderen heeft namelijk al jaren te maken met een lage leerlingdichtheid en een grote reisafstand tot de scholen. Veel kinderen gaan daarom naar school in België.

Ook Verus ziet de plannen van Taskforce Zeeuws-Vlaanderen positief in. Maar dan moet er volgens de vereniging financieel wel structureel worden bijgedragen om die plannen te kunnen realiseren. “Laat Den Haag de portemonnee trekken voor het breed gedragen plan van de Taskforce Zeeuws-Vlaanderen”, zo stelt voorzitter Loes Ypma.

Volgens Verus zou Zeeuws-Vlaanderen net als de Waddeneilanden een aparte status status moeten krijgen vanwege de lastige bereikbaarheid van scholen en de lage leerlingdichtheid. De situatie in de Zeeuwse regio is namelijk behoorlijk uitzonderlijk en is vrijwel alleen te vergelijken met de situaties op de eilanden. Ouders van leerlingen in Zeeuws-Vlaanderen vinden het belangrijk dat er in de regio meerdere scholen zijn. Verus wil dan ook dat het scholenaanbod divers en toekomstbestendig blijft, zodat leerlingen en ouders een geschikte school kunnen kiezen.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids