Normal_wiskunde_rekenmachine_rekenen_les

Middelbare scholieren hoeven in de toekomst geen rekentoets meer te maken die meetelt voor hun eindlijst voor het examen. De plannen van het nieuwe kabinet zijn om vanaf schooljaar 2019-2020 een alternatieve toets in te voeren. Leerlingen blijven de huidige rekentoets tot 2019 nog wel maken, maar het resultaat telt niet meer mee voor het diploma. Dat meldt het AD.

Hoe de alternatieve toets eruit komt te zien, is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat er op de rekentoets zoals die nu bestaat veel kritiek is. De toets is in het leven geroepen om het rekenniveau van scholieren te verhogen. Een voldoende voor de toets is noodzakelijk voor het behalen van het diploma. Veel scholieren hebben echter grote moeite om een voldoende te scoren.

Wat betreft toetsen verandert er nog meer in het onderwijs. Zo verdwijnt de kleutertoets en is straks ook de diagnostische tussentijdse toets in het voortgezet onderwijs verleden tijd.

Een ander plan van kabinet Rutte III is om leerlingen die op een hoger niveau examen doen in een aantal vakken toegang te verschaffen tot een vervolgopleiding op hoger niveau. Een havo-leerling die slaagt voor vakken op vwo-niveau heeft dan de kans om te worden toegelaten tot een opleiding aan de universiteit.

Tegelijkertijd wil het nieuwe kabinet zorgen dat leerlingen die daar baat bij hebben een geleidelijkere overgang krijgen van basisschool naar het voortgezet onderwijs. Om deze vorm van maatwerk te kunnen realiseren wordt er een proef gehouden waarin basisscholen en middelbare scholen meer met elkaar gaan samenwerken.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids