Normal_gepest_buitenstaander_pesten

Voor veel brugklassers breekt na de zomervakantie een spannende tijd aan.Sommige leerlingen krijgen zo een nieuwe kans wanneer zij op de basisschool zijn gepest of moeilijk vrienden konden maken. De tweedaagse zomercursus ‘Plezier op School’ kan hen helpen hun zelfvertrouwen en sociale vaardigheden te vergroten. Dit meldt Plezier op School.

De cursus ‘Plezier op school’ is bedoeld voor kinderen die zich op de basisschool (groep 8) niet op hun gemak voelen bij leeftijdsgenoten. Zij worden bijvoorbeeld gepest, kunnen moeilijk vriendjes maken, hebben vaak ruzie zonder dat ze dat willen en staan vaak alleen. De cursus helpt het zelfvertrouwen en de sociale vaardigheden van deze kinderen te vergroten. Ze leren hoe ze contact kunnen leggen met andere kinderen, kunnen opkomen voor zichzelf en hoe ze kunnen omgaan met pesten. Op een speelse manier wordt er met de kinderen gewerkt. 
 
Juist de overgang naar het voortgezet onderwijs blijkt een geschikt moment om de kinderen te trainen in de omgang met anderen. De basisschoolperiode is afgesloten en de leerlingen krijgen een nieuwe kans in een nieuwe klas. Met de cursus kunnen zij een goede start maken op het voortgezet onderwijs en wordt het risico op herhaling van deze problemen verkleind.
 
'Plezier op School' behoort tot een van de in 2014 voorlopig goedgekeurde anti-pest interventies en is opgenomen in de databank ‘Effectieve Jeugdinterventies’ van het Nederland Jeugdinstituut.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids