Normal_girl-444692_960_720

GGD GHOR Nederland en Pharos zijn onlangs samen een 'VGV-zomeractie' gestart. Bij het signaleren en de preventie van vrouwelijke genitale verminking (VGV) spelen scholen een belangrijke rol. Zij worden in een brief opgeroepen om bij verontrustende signalen contact te leggen met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Dit meldt ministerie van Volksgezondheid.

Juist in deze periode voor de zomervakantie is dat van belang, omdat meisjes soms terug gaan naar het land van herkomst. In enkele regio’s in Nederland stuurde jeugdgezondheidszorg (JGZ) al een aantal jaar vóór de zomervakantie een brief en folders naar scholen. Dit voorbeeld is nu in de landelijke VGVzomeractie voor alle afdelingen beschikbaar gemaakt. Eén van de folders van JGZ is de Verklaring tegen meisjesbesnijdenis die aan ouders meegegeven kan worden. Deze verklaring tegen meisjesbesnijdenis is in zeven talen beschikbaar.

Verder heeft Pharos heeft een nieuwe wereldkaart gemaakt met prevalentiecijfers VGV. Naast de landen in Afrika waar al langere tijd prevalentiecijfers over bekend zijn, zijn nu ook landen opgenomen waarvan onderbouwde vermoedens zijn dat VGV voorkomt maar geen cijfers van beschikbaar zijn. Dit betreffen vaak landen waarin VGV in specifieke gemeenschappen en/of in specifieke regio’s voorkomt. Ook de Focal Point folder met basisinformatie over VGV is geactualiseerd.

Landen waar meisjesbesnijdenis veelvuldig voorkomt zijn onder meer Egypte, Somalië, Ethiopië/Eritrea, Soedan en de Koerdische autonome regio in Irak.

Download hier de Verklaring tegen meisjesbesnijdenis, de Voorbeeldbrief voor scholen en de Signaalwijzer meisjesbesnijdenis voor scholen. Daarnaast is ook lesmap beschikbaar waarmee leerkrachten meisjesbesnijdenis bepreekbaar kunnen maken in de klas. Meer informatie via www.pharos.nl.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids