Normal_kind_blij_verven2534

Het veldinstrument dat sinds 2012 door GGD-inspecteurs gebruikt wordt bij de observatie en rapportage van de pedagogische praktijk in kindercentra en peuterspeelzalen is openbaar gemaakt. Deze openbaring moet leiden tot een beter gesprek tussen houder en toezichthouder over de kwaliteit van de pedagogische praktijk. Dit meldt BOinK. 

In 2011 heeft het Nederlands Jeugdinstituut (Nji) het veldinstrument observatie pedagogische praktijk in opdracht van GGD GHOR Nederland ontwikkeld. Inspecteurs van de GGD'en gebruiken het veldinstrument sinds 2012 om de pedagogische praktijk van kindercentra en peuterspeelzalen te beoordelen. Er zijn twee veldinstrumenten die gebruikt worden; namelijk het veldinstrument pedagogische praktijk 0-4 jaar en het veldinstrument observatie pedagogische praktijk 4-12 jaar. Alle inspecteurs hebben scholing gehad in het toepassen van de veldinstrumenten. Met de openbaring van het veldinstrument kan de kinderopvanginstelling nu zien hoe de toezichthouder de pedagogische praktijk observeert. Het gesprek tussen houder en toezichthouder van de kwaliteit kan daarmee op gang gebracht worden, aldus BOinK. 
 
© Nationale Onderwijsgids