Normal_school_klas_leeg_stoel_tafel

In 10 jaar tijd zal het aantal jongeren in Noord-Brabant snel dalen, blijkt uit berekeningen van DUO. Dit heeft op termijn grote gevolgen voor het onderwijs in Brabant. Klassen worden kleiner, vakken vallen uit. Dit meldt Omroep Brabant.

De verwachting is dat het aantal middelbare scholieren in Brabant in tien jaar tijd daalt van 146.725 naar 127.753 leerlingen. Er zijn regio's waar het leerlingenaantal met 10 procent afneemt, maar een krimp van 15, 20 en zelfs 25 procent komt ook voor.
 
Deze jongerenkrimp heeft grote gevolgen voor het onderwijs. Minder populaire vakken zullen worden geschrapt omdat een leerlingaantal van 2 of 3 te weinig is. Beroepsopleidingen zullen verdwijnen, net als bepaalde havo/vwo profielen, is de verwachting.
 
De oplossing ligt in samenvoegen en samenwerken. Samenvoegen door kleine scholen te sluiten en samen een grotere school te vormen. Samenwerken door bepaalde vakken open te stellen voor leerlingen van andere scholen, zodat zij niet meer gelimiteerd zijn in wat de eigen school aanbiedt.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids