Normal_dekker__staatssecretaris__sander__onderwijs

Vlak voor het kerstreces stuurde staatssecretaris Dekker van Onderwijs de uitkomsten van de Monitor sociale veiligheid in en rond scholen naar de Tweede Kamer. Op basis van de cijfers concludeert Dekker dat de eerste resultaten van de wet Veiligheid op school voorzichtig merkbaar zijn, maar dat er altijd werk aan de winkel is en blijft. Stichting School & Veiligheid blijft zich daarvoor inzetten. Dat meldt Stichting School & Veiligheid.

Uit de monitor blijkt dat het overgrote deel van de leerlingen (meer dan 95 procent) en het personeel (meer dan 88 procent) zich veilig voelt op school. Minder leerlingen zeggen gepest te worden. Dat wil niet zeggen dat er niet ook nog zorgen zijn. Lhbt-leerlingen en -personeel voelt zich minder veilig op school. Zij geven aan dat ze meer met pesten en geweldsincidenten te maken krijgen. Aandacht hiervoor blijft in de toekomst zeker nodig.

Ook al voelt het personeel zich over het algemeen veilig, er is toch een klein deel van het personeel dat zich niet veilig voelt. De staatssecretaris zal dit verder onderzoeken en samen met werknemers en werkgevers met ondersteuning van de Stichting School en Veiligheid werken aan verbetering.


Seksueel geweld op school blijft een aandachtspunt. Van de leerlingen in het voortgezet onderwijs blijkt 6 procent van de leerlingen slachtoffer van seksueel geweld. Dit cijfer blijft over de jaren stabiel, maar is te hoog. Ook dat zal in de komende periode aandacht blijven vragen.

Ook al laat de ontwikkeling van sociale veiligheid op scholen een voorzichtig positief beeld zien, aandacht voor sociale veiligheid blijft hard nodig. Op een aantal terreinen zullen extra inspanningen gepleegd moeten worden. In het kader van het actieplan sociale veiligheid op school zijn en worden daartoe uiteenlopende activiteiten uitgevoerd. Stichting School & Veiligheid blijft zich samen met de PO-Raad en VO-raad inzetten om scholen daarin te ondersteunen.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids