Normal_dekker__staatssecretaris__sander__onderwijs

Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), het grootste onderwijsbestuur van het bijzonder onderwijs in Nederland, bestond zondag 11 december 100 jaar. De viering van dit jubileum viel samen met 100 jaar vrijheid van onderwijs. Onder andere staatssecretaris Dekker hield een rede. Dit meldt Reformatorisch Dagblad.

Dekker sprak over hoe de vrijheid van onderwijs ook voor de komende 100 jaar behouden kan blijven. Hij stelde dat degenen die tegen elke verandering van het Grondwetsartikel over de vrijheid van onderwijs zijn, die vrijheid juist op het spel zetten. 
 
Dekker wil alle scholen gelijk gaan behandelen. Hij benadrukte zondag opnieuw dat de levensbeschouwelijke richting van een school niet meer belangrijk is bij het stichten van een nieuwe school. Dat betekent dat bij de aanvraag van nieuwe scholen alleen gekeken wordt naar het leerlingenaantal en de onderwijskwaliteit in de toekenning van bekostiging.
 
OMO is een grote onderwijskoepel in Noord-Brabant. Er zijn ruim 65 middelbare scholen aangesloten bij de vereniging. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids