Normal_kind_jeugd_jeugdzorg_basisschool_dromen23534

12 procent van de Nederlandse kinderen groeit op in armoede – in Rotterdam zelfs ruim 22 procent. Dat betekent dat landelijk een op de acht kinderen door geldgebrek mogelijk geen schoolspullen heeft. Defence for Children en Save the Children zijn van mening dat de onderwijskansen van kinderen nooit mogen afhangen van de financiën van de ouders. De organisaties pleiten daarom voor een beter beleid rond kinderen in armoede. Dat melden Defence for Children en Trouw.

De kinderen in armoede eten vaak ongezonder, halen een lager opleidingsniveau en hebben vaker gezondheidsproblemen. 421 duizend kinderen lopen het risico voor de rest van hun leven op achterstand te komen. De organisaties stellen dat dit echt onnodig is een welvarend land als Nederland.

De partijen pleiten voor een beter beleid rond kinderen in armoede. Nu mogen gemeenten heeft geld dat zij voor deze doelgroep krijgen naar eigen inzicht inzetten. Dit zorgt voor een verschil in aanpak, waardoor een kind in armoede in de ene gemeente beter af is dan in de andere.

De organisaties stellen dat een aantal maatregelen nodig is om ervoor te zorgen dat de doelgroep in alle gemeenten gehoord worden en dezelfde kansen krijgen. Zo zouden gemeenten jongeren uit de doelgroep beter kunnen betrekken bij de vraagstukken die hen aangaan, bijvoorbeeld door jongerendenktanks in te stellen. Ook willen de organisaties dat gemeenten eenzelfde Kindpakket invoeren, met daarin bijvoorbeeld vouchers voor kleding, sport, een bibliotheekpasje en opvoedings- en huiswerkbegeleiding. Nu mogen gemeenten nog zelf kiezen of ze zo'n pakket aanbieden en wat er in zit. Gemeenten kunnen naast die basisinvulling extra voorzieningen in het pakket opnemen afhankelijk van de behoefte van kinderen en jongeren.

Tot slot stellen de organisaties dat het kabinet werk zou moeten maken van het nakomen van artikel 26 van het VN-Kinderrechtenverdrag. Dat artikel regelt dat elk kind zelfstandig toegang heeft tot sociale zekerheid. “Om te zorgen dat elk kind zijn eigen toekomst kan kiezen, zonder beperkt te worden door de portemonnee van hun ouders, zijn nu maatregelen nodig”, aldus Defence for Children en Save the Children.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids