Logo_rutgers__logo__kenniscentrum_seksualiteit

Op de meeste scholen komen de thema's seksualiteit en seksuele diversiteit (enigszins) aan bod. Volgens de Onderwijsinspectie wordt hiermee voldaan aan de kerndoelen. Rutgers, het kenniscentrum seksualiteit, vraagt zich af of het huidige aanbod kwalitatief voldoende is voor een respectvolle omgang. Door het zeer diverse onderwijsaanbod zou er vaak slechts incidenteel aandacht aan de thema's worden besteed. Dat meldt Rutgers.

De Onderwijsinspectie heeft een landelijk onderzoek uitgevoerd naar de invulling van de kerndoelen seksualiteit en seksuele diversiteit in het funderend onderwijs en het mbo. Volgens Rutgers wordt met het onderzoek onvoldoende duidelijk wat er nu precies op de verschillende thema's gebeurt en met welk effect.

Volgens Rutgers zijn in de vragenlijst die de inspectie voor het onderzoek heeft uitgezet de begrippen 'seksualiteit', 'seksuele vorming' en 'seksuele diversiteit' wel meegenomen, maar niet nader gedefinieerd. Het is dan ook de vraag of leraren en schoolleiding hier allemaal hetzelfde onder verstaan. Het kenniscentrum wil dan ook dat de kerndoelen rondom seksualiteit, seksuele weerbaarheid en seksuele diversiteit meer geëxpliceerd worden.

De inspectie zou volgens Rutgers meer kunnen toezien op de kwaliteit van het onderwijs, bijvoorbeeld de mate waarin een school een planmatige aanpak heeft uitgewerkt met een concreet en doorlopend leerplan en waarin de lessen aansluiten bij de belevingswereld van leerling. Rutgers pleit er ook voor dat scholen goede instrumenten aangereikt worden om de impact van het onderwijs tussentijds te toetsen zowel op kennis, houding als gedrag. Hiertoe zouden meer bruikbare en evaluatieve instrumenten ontwikkeld moeten worden waarin de stem van leerlingen meer plek krijgt.

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker stellen een aantal maatregelen voor, maar concrete maatregelen voor een goede borging van seksualiteit en seksuele weerbaarheid als onderdelen van seksuele vorming ontbreken, zegt Rutgers. Het kenniscentrum laat weten dat er goede voorbeelden zijn van een planmatige, effectieve en geïntegreerde aanpak in verschillende onderwijssectoren en pleit ervoor deze op te halen en verder te ontsluiten. Tot slot zouden er competenties voor docenten voor de invulling van de kerndoelen beschreven moeten worden. Nu zeggen docenten weinig belemmeringen te ervaren bij de uitvoering van de lessen, maar Rutgers vindt dat er zonder competenties onvoldoende hard te maken is dat docenten geen belemmeringen ervaren.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids