Normal_tuinieren_groen

Leerlingen van het vmbo-groen waarderen hun school gemiddeld met een 7. Dit cijfer is net zo hoog als bij vwo-leerlingen en ruim een halve punt hoger dan de waardering voor het totale vmbo. Dit blijkt uit nadere analyse van de LAKS-monitor, het tweejaarlijkse tevredenheidsonderzoek onder scholieren. Dit meldt de AOC Raad, de overkoepelende organisatie voor agrarische opleidingscentra.

Op het vmbo-groen is veel aandacht voor de praktijk en buitenschoolse activiteiten. De onderzoeksresultaten laten zien dat dit wordt gewaardeerd door de leerlingen. Ook voelen zij zich voldoende uitgedaagd door hun docenten. Geen verrassing is de hoge beoordeling van de leerlingbegeleiding, hier staat het groene onderwijs om bekend. Het is kleinschalig onderwijs met veel persoonlijke aandacht. De leerlingen zijn ook positief over de groeimogelijkheden op school.
 
Het beeld van het vmbo-groen is op bijna alle onderdelen van de LAKS monitor positief. Uitschieters waren de vragen 'Ga je met plezier naar school?' (vmbo-groen 61 procent positief, ten opzichte van 49 procent totale vmbo) en de beoordeling van de sfeer (vmbo-groen 59 procent positief, ten opzichte van 44 procent totale vmbo).
 
De agrarische opleidingscentra (AOC’s) verzorgen een breed scala aan opleidingen op het gebied van voedsel, natuur en leefomgeving: groen onderwijs op vmbo- en mbo-niveau en volwassenen-educatie op ruim 100 locaties. Op dit moment krijgen 34.000 leerlingen vmbo-onderwijs en 26.000 studenten mbo-onderwijs. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids