Normal_scholieren_leerlingen_marant_cursus

De VO-raad en het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) willen een impuls geven aan de leerlingenparticipatie op scholen. De organisaties hebben daarom in een convenant afspraken gemaakt om scholen en leerlingen te stimuleren en faciliteren om verder aan de slag te gaan met het versterken van de leerlingenparticipatie. 

In het convenant is onder meer afgesproken dat elke school een leerlingenraad heeft en dat de schoolleiding deze raad faciliteert. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de (minimale) bezetting van deze leerlingenraad, hun taken en bevoegdheden en de rechten (wat betreft scholing en begeleiding) van de deelnemende leerlingen.

Om scholen te ondersteunen de leerlingenraad goed vorm te geven, zijn in het convenant ook een aantal uitgangspunten opgenomen voor het goed organiseren van deze leerlingenparticipatie, alsook afspraken over de plichten van scholen en rechten van leerlingen op dit vlak. Het convenant wil zo alle betrokken partijen zo stimuleren en faciliteren om de leerlingparticipatie verder te ontwikkelen binnen scholen.

In de Algemene Ledenvergadering hebben de leden van de VO-raad ingestemd met het convenant. Op 17 juni stemmen de leden van het LAKS erover. Als zij ook akkoord gaan, treedt het convenant op 1 september 2016 in werking. 

© Nationale Onderwijsgids