Normal_fietsbel

De provincie Noord-Holland heeft besloten voor 2016 ruim 1,2 miljoen euro subsidie beschikbaar te stellen voor verkeerseducatie. De provincie verwacht dat door voorlichting over verkeersveiligheid bij – voornamelijk – scholieren, de veiligheid in het verkeer verbetert. Het is voor gemeenten, verenigingen en stichtingen mogelijk om vanaf 29 maart 2016 subsidie aan te vragen voor projecten tussen de 5000 en 100.000 euro. De uiterste indieningstermijn voor de subsidie is 29 april 2016. Dat meldt provincie Noord-Holland.

In voorgaande jaren is de subsidie toegekend aan projecten variërend van verkeerslessen tot aan interactieve verkeerskranten en fietschecks. Zolang de nadruk ligt op het aanleren van veilig verkeersgedrag, bewustzijn en verkeersinzicht, is het mogelijk om subsidie aan te vragen. Ten opzichte van voorgaande jaren is de toekenning aangescherpt. Er wordt dit jaar toegekend op basis van onder andere het achterliggend beleid, de kwaliteit van de verkeerseducatie en de tijdsbesteding van de activiteit.

De subsidie heet ‘gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid’ en kan tot en met 29 april aangevraagd worden. De wijze van beoordeling is opgenomen in de uitvoeringsregeling en het aanvraagformulier. Beide zijn, gedurende de indieningstermijn, te vinden op de website van de provincie Noord-Holland, via het subsidieloket.

De provincie heeft een taak in het verbeteren van de verkeersveiligheid: niet alleen in technische zin, maar ook door voorlichting en bewustwording. De provincie richt zich daarbij vooral op verkeersgedrag en bewustwording bij (basis-)scholieren. Ieder jaar stelt Noord-Holland subsidie beschikbaar aan projecten die hier een bijdrage aan leveren.

© Nationale Onderwijsgids