Normal_scholieren__tablet__ipad__ipadonderwijs__tabletonderwijs__po__vo

Het Metis Montessori Lyceum in Amsterdam is de eerste school in Nederland met een profiel Coderclass. Dit is een profiel waarbij scholieren intensief leren programmeren. De eerste scholieren starten in het schooljaar 2016/2017. Het nieuwe profiel is vrijdag 26 februari bekend gemaakt door directeur Huseyin Asma en bestuurder Ferd Stouten in aanwezigheid van de Amsterdamse wethouder Economie Kajsa Ollongren. Dat meldt gemeente Amsterdam.

De Coderclass is een onderwijsconcept waarbij leerlingen vanaf de brugklas vijf uur in de week op een eigentijdse manier informaticaonderwijs krijgen. Doel van deze profielklas is om jong ICT-talent in de Metropoolregio Amsterdam op te sporen en verder te ontwikkelen. Afhankelijk van persoonlijke interesse krijgt een leerling de kans zich op bepaalde gebieden te specialiseren. Voorbeelden zijn webdevelopment, programmeren, embedded systems of robotica. Samen met bedrijven en vervolgopleidingen worden groepsontwerpopdrachten ontwikkeld waar leerlingen met hun eigen specialisme op in kunnen tekenen.

De gemeente Amsterdam biedt via het programma StartupAmsterdam ondersteuning aan het Metis Montessori Lyceum. Bedrijven die hun medewerking hebben toegezegd zijn Microsoft, IBM, Codecult, Schuberg Philis, Q42, Ortec en Codaisseur. Deze bedrijven denken mee over de kwaliteit van het inhoudelijke onderwijsaanbod en de aansluiting op de praktijk. Daarnaast bieden zij de mogelijkheid voor ervaringsleren door middel van stageplaatsen

Met het actieprogramma StartupAmsterdam werken de Amsterdamse startup wereld en de gemeente Amsterdam samen om de stad de meest aantrekkelijke plek in Europa te maken voor startups. Een belangrijke pijler is het opleiden van talent. Het college van B&W wil Amsterdamse kinderen zo goed mogelijk voorbereiden de arbeidsmarkt van de toekomst.

© Nationale Onderwijsgids