Normal_wiskunde_geodriehoek_rekenen

Het ministerie van Onderwijs gaat de resultaten van 2015 van de rekentoets in het voortgezet onderwijs openbaar maken. De resultaten worden openbaar gemaakt per school, vestiging en schoolsoort en zijn niet herleidbaar tot individuele leerlingen. Dat schrijft Matthijssen, directeur Voortgezet Onderwijs, namens staatssecretaris Dekker van Onderwijs aan de Tweede Kamer. 

Een aantal scholen zouden bedenkingen hebben over het openbaar maken van de resultaten van de rekentoets. Zo zouden slechte resultaten negatief kunnen uitpakken voor het gemiddelde resultaat van de school in vergelijking met andere scholen. Matthijssen zegt dit bezwaar niet over te nemen. “De resultaten die openbaar gemaakt worden, zijn de gemiddelden van de hoogst behaalde cijfers en alleen van de eindexamenkandidaten. Daardoor is van onevenredige benadeling van scholen waar alle leerlingen aan alle kansen deelnemen geen sprake.”

Anderen geven aan het nog te vroeg te vinden om de resultaten openbaar te maken, omdat ouders nog vragen hebben over de rekentoets en het nog geen onderdeel is van het examenprogramma. Matthijssen zegt ook dit bezwaar niet over te nemen. Ouders kunnen met vragen terecht bij de school en anders op rijksoverheid.nl/rekentoets. Verder verleent ook Ouders & Onderwijs informatie over de toets.

De resultaten van de rekentoets worden gepubliceerd op rijksoverheid.nl. De publicatie wordt nog wel uitgesteld tot 25 januari om mensen de kans te geven bezwaar aan te tekenen. 

© Nationale Onderwijsgids