Normal_vrouw_werk_student_personeel343

Arbeidsmarkt- en opleidingsfonds Voion laat ITS, het onderzoeksinstituut van de Radboud Universiteit Nijmegen, onderzoeken of er maatregelen in het personeelsbeleid van onderwijsondersteuners nodig zijn om de loopbaanmogelijkheden te verbeteren. Hiervoor is Voion op zoek naar conciërges, ICT-medewerkers, secretaresses of TOA van middelbare scholen. Het opleidingsfonds wil weten welke loopbaanmogelijkheden er nu zijn voor onderwijsondersteuners of welke zij zouden willen. Dat meldt de Algemene Onderwijsbond (AOb). 

Kern van deze studie is een enquête over loopbaanwensen, -mogelijkheden en -stappen onder ondersteunend personeel, die is ingevuld door ruim 1300 ondersteuners. Om deze resultaten beter te kunnen duiden, wil Voion een verdiepend gesprek voeren met HR-adviseurs en ondersteunend personeel. Voor het onderzoek zijn twee bijeenkomsten ingepland waarop ITS met de onderwijsondersteuners zal praten. Vragen die bijvoorbeeld aan bod komen zijn: aan welke ondersteunende taken hebben middelbare scholen in de komende jaren behoefte? En wat vraagt dit aan kennis en vaardigheden? De onderzoekers willen ook weten of er nu al voorbeelden zijn van goed personeelsbeleid voor onderwijsondersteuners.

De bijeenkomsten worden georganiseerd op 20 januari in Den Haag van 15.00 tot 17.00 uur en 21 januari in Zwolle van 14.00 tot 16.00 uur. Aanmelden voor de groepsgesprekken kan op de website van Voion. De reiskosten worden vergoed.

© Nationale Onderwijsgids