Normal_copyright_stockfreeimages_studenten_tekenen_test_mobiel_klas_gsm

Er blijken grote verschillen te zitten in het mediagebruik tussen jongeren van verschillende leeftijden, onderwijsniveaus en geslacht. Zo lijken jongeren op het vmbo minder te profiteren van de voordelen die digitale media kunnen bieden voor hun schoolwerk dan bijvoorbeeld leerlingen op het vwo. Jongeren op hogere onderwijsniveaus zouden media functioneler inzetten, maar tegelijkertijd zouden ze zich er ook meer door laten afleiden. Dat blijkt uit de monitor Jeugd en Media 2015 die vandaag gepubliceerd is door Kennisnet en Mediawijzer.net, zo meldt Kennisnet. 

Jongeren die op een hoger schoolniveau zitten zouden actiever en slimmer omgaan met media, zowel qua samenwerken als bij het uitwisselen van kennis en informatie via sociale media. Deze groep zou media ook sneller toepassen voor hun persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld door informatieve filmpjes te bekijken. Jongeren op lagere onderwijsniveaus zouden media minder gebruiken voor hun schoolprestaties. Deze groep zou meer risico's nemen met media. Zo zouden ze  minder stil staan bij mediagebruik in het verkeer, het volume van oordopjes en hun houding bij langdurig computergebruik.

Volgens coördinator van het onderzoek Remco Pijpers van Kennisnet is het belangrijk dat gelijke digitale kansen voor iedereen bevorderd wordt. “Niemand heeft baat bij een groeiende ongelijkheid in digitale vaardigheden.” De lager opgeleide jongeren zouden ook aangeven meer behoefte te hebben aan gedigitaliseerd onderwijs. Uit het onderzoek blijkt ook dat hooguit één derde van de ouders aan actieve mediaopvoeding doet, zoals regels hierover afspreken.

Verder blijkt uit de monitor dat van de jongeren tussen dertien en achttien jaar 99 procent een mobiele telefoon heeft. Van de tien tot twaalfjarigen heeft 78 procent een mobiele telefoon. Verder vindt slechts elf procent van de respondenten school-apps net zo goed en mooi als de apps en games die ze privé gebruiken. Zo zeggen ze dat school-apps vaak niet meer zijn dan 'boeken achter glas'.

© Nationale Onderwijsgids