Logo_klant-algemene-rekenkamer

De Algemene Rekenkamer heeft op verzoek van de Tweede Kamer een dashboard ontwikkeld dat het in beeld brengen van de realisatie van beleidsdoelen in het onderwijs mogelijk maakt. Met het dashboard kunnen de Tweede Kamer en andere betrokkenen in het onderwijs meer inzicht krijgen in de mate waarin de realisatie van doelen in het onderwijs ‘op koers’ ligt. Het dashboard is aangekondigd in de Onderwijsmonitor – Ontwikkelingen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs van de Algemene Rekenkamer, zo meldt deze organisatie. 

Vanaf 2015 wordt er extra geld beschikbaar gesteld voor de professionalisering van leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. De combinatie van bestedingsvrijheid (lumpsumbekostiging) en de grote vrijheid in de manier waarop schoolbesturen zich verantwoorden over hun prestaties leidt er toe dat er geen directe koppeling tussen middelen en doelen kan worden gelegd. Wel wil de Tweede Kamer op de hoogte gehouden worden of de besteding van de extra middelen en de realisatie van doelen ook daadwerkelijk effect heeft gehad.

Het dashboard met indicatoren dat door de Algemene Rekenkamer is ontwikkeld kan bijdragen aan het stroomlijnen van de informatie voor de Kamer en andere belanghebbenden zodat zij eenvoudiger zicht kunnen krijgen op de mate waarin de beoogde doelen worden gerealiseerd.

Het dashboard ordent bestaande informatie en geeft met indicatoren eenvoudig toegang tot de belangrijkste vindplaatsen van informatie. Het combineert eenvoud en informatiewaarde. Het dashboard is niet uitputtend, maar geeft wel op inzichtelijke wijze de voortgang op een aantal belangrijke indicatoren aan. De Algemene Rekenkamer beveelt de bewindspersonen van het ministerie van Onderwijs aan om dit product samen met het dashboard ‘kwaliteit van onderwijs’ dat het ministerie zelf ontwikkelt op te nemen op de website ‘Trends in beeld’.

© Nationale Onderwijsgids