Normal_toets_examen_denken_huiswerk

De vmbo leerlingen van het KB en GT/TL sluiten vandaag de eindexamens af met het examen biologie. Leerlingen van het vmbo BB hadden afgelopen vrijdag hun laatste twee examens, namelijk aardrijkskunde en maatschappijleer 2. Havo- en vwo-leerlingen maken morgen hun laatste examens. 

Havo-leerlingen maken vandaag hun eindexamen aardrijkskunde en morgen hebben ze nog natuurkunde. Leerlingen van het vwo buigen zich vandaag over filosofie en Frans. Ook morgen staan er nog twee vwo-examens op de planning, namelijk muziek en scheikunde. Wanneer de herkansingen aangeboden worden, wordt nog bekend gemaakt.

Bij het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) komen er nog steeds vele klachten over de eindexamens binnen. Vorig jaar kreeg de organisatie in totaal 116.000 klachten. De teller staat nu al op 148.000. Alleen al vandaag kwamen er ongeveer 2.000 klachten binnen bij LAKS. 

© Nationale Onderwijsgids