Normal_stapel_papier_shriften

Staatssecretaris Dekker van Onderwijs gaat de pilot 'Regelluwe scholen' niet uitbreiden naar scholen zonder de status 'excellent'. Dat blijkt uit een brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer. Dekker negeert daarmee de wens van het onderwijsveld. Uit een ledenpeiling van de vereniging voor christelijk onderwijs Verus eerder dit jaar was gebleken dat er onder scholen veel behoefte is naar vermindering van de regeldruk in het onderwijs. Dit meldt Verus. 

Uit de peiling onder 369 schoolleiders door Verus bleek dat bijna 90 procent van de ondervraagden het onterecht vindt dat alleen excellente scholen mee mogen doen aan de pilot. Veel docenten en schoolbestuurders klagen al jaren over de hoge administratielast en grote hoeveelheid regelgeving in het onderwijs. Ook belangenbehartiger van het voortgezet onderwijs, de VO Raad, pleit al enige tijd voor vermindering van de regelgeving. Driekwart van de schoolleiders uit de peiling zegt graag aan de pilot Regelluwe scholen mee te willen doen om zo te ontkomen aan de regeldruk.

Staatssecretaris Dekker stelt als voorwaarde aan scholen die meedoen aan de pilot dat ze onderwijs bieden van aantoonbaar goede kwaliteit. Volgens de staatssecretaris hebben excellente scholen dit aangetoond. In antwoord op kritische vragen van diverse Kamerfracties over de toelatingsvoorwaarden voor de pilot, houdt de staatssecretaris vast aan dit argument: “Excellente scholen hebben hun hoge niveau weten te bereiken binnen de kaders van de huidige wet- en regelgeving: ze hebben geen regelluwe status nodig gehad om excellent te worden. Het zijn scholen die een heldere, gedragen visie hebben op onderwijskwaliteit. Zij zijn daarmee bij uitstek in staat om ook buiten de gevestigde kaders te opereren”.

De staatssecretaris erkent dat er ook scholen zijn buiten het traject excellente scholen die een hoge onderwijskwaliteit hebben weten te bewerkstelligen. Het zou echter te veel tijd kosten om uit deze groep deelnemers te selecteren voor de pilot, aldus Dekker. Op het argument uit de ledenpeiling dat het ook voor voldoende of zwakke scholen goed zou zijn om aan de proef mee te mogen doen, gaat de staatssecretaris niet in. Onderwijsorganisatie Verus heeft een schriftelijk verzoek ingediend bij de staatssecretaris Dekker om de toelatingsvoorwaarden te verruimen, maar heeft daarop nog geen antwoord ontvangen.

© Nationale Onderwijsgids