Normal_staatssecretaris_sander_dekker

Vandaag is de Tweede Kamer geïnformeerd over het rapport van de Onderwijsinspectie door Staatssecretaris Dekker van Onderwijs. Dekker heeft bekend gemaakt 9 miljoen euro beschikbaar te stellen voor scholen om zittenblijven te voorkomen. Scholen kunnen hiermee onder andere zomerscholen financieren. Dit meldt de Volkskrant. 

Op zomerscholen kunnen scholieren vakken volgen waarin ze slecht presteren. Hierdoor kunnen ze alsnog over naar het volgende schooljaar. Sinds het schooljaar 2011/2012 is al een lichte daling zichtbaar van het aantal zittenblijvers. Scholieren die blijven zitten moeten het hele schooljaar over doen, ook vakken die de leerlingen al gehaald hebben. Het vakken aanbod wordt voor hen niet aangepast.

Uit het onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs blijkt dat in de onderbouw minder leerlingen blijven zitten dan in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Het hoogste percentage zittenblijvers komt voor in havo 4, namelijk 12%. Wat verder opvalt, is dat het percentage zittenblijvers aanmerkelijk hoger is voor niet- westerse leerlingen en leerlingen uit een apc-gebied (armoedeprobleemcumulatiegebied).Verder blijven jongens vaker zitten dan meisjes en blijven er meer leerlingen zitten op scholen in de grote steden. 

© Nationale Onderwijsgids