Normal_examen_tentamen_leerling

Leerlingen in het voortgezet onderwijs hebben sinds de aangescherpte regels voor het centraal eindexamen beter gepresteerd dan voor die tijd. De verwachting was dat na het aanpassen van de exameneisen in 2012 meer leerlingen zouden zakken voor hun examen. Uit eigen onderzoek van RTL Nieuws zou echter het tegendeel blijken. Dit meldt Trouw.

RTL Nieuws heeft de eindexamencijfers van scholieren uit de jaren 2011, 2012 en 2013 met elkaar vergeleken. Daaruit zou blijken dat de leerlingen betere resultaten zijn gaan boeken. Volgens onderwijsdeskundige Lyset Rekers van de Rijksuniversiteit Groningen komt dit omdat leerlingen zich beter zijn gaan voorbereiden op hun examens. Volgens Rekers is het niet zo dat de opgaven in de examens makkelijker zijn gemaakt.

Koepelorganisatie de VO Raad is blij met de verbetering in de prestaties van scholieren. Voorzitter Paul Rosenmöller van de raad prijst de middelbare scholen, de docenten en leerlingen om hun flexibiliteit. Wel benadrukt hij het risico dat geen recht wordt gedaan aan andere belangrijke factoren van het onderwijs als de focus te veel ligt op de examenvakken. “Dingen als samenwerken, je presenteren en opgroeien tot volwaardig burger” zijn eveneens vaardigheden die belangrijk zijn, aldus de voorzitter.

De VO Raad plaatst wel enkele vraagtekens bij het onderzoek van RTL Nieuws. Het nieuwsprogramma heeft de feitelijke cijfers bewerkt met de zogeheten Dronkers-methode en kent scholen op basis van die uitkomst een 'rapportcijfer' toe, schrijft de raad op haar website. Volgens de VO Raad laten de examenresultaten de laatste jaren inderdaad een lichte stijging zien maar de wijze van berekenen van RTL Nieuws heeft die stijging uitvergroot. De VO Raad waarschuwt er dan ook voor om op basis van deze cijfers conclusies te trekken over de kwaliteit van het voortgezet onderwijs.

© Nationale Onderwijsgids