Normal_studenten_computer

In het voortgezet onderwijs is er nog te weinig aandacht voor de digitale vaardigheden van leerlingen. Dat zegt de Universiteit Twente (UT) na onderzoek in opdracht van Kennisnet en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Uit dat onderzoek blijkt met name scholieren uit het praktijkonderwijs presteren onder het internationale gemiddelde in digitale geletterdheid. Dit meldt de UT.

Nederlandse leerlingen hebben over het algemeen boven het internationaal gemiddelde gepresteerd. Vmbo-leerlingen scoorden rond het internationaal gemiddelde, maar leerlingen in het praktijkonderwijs zaten daar flink onder. Havo-leerlingen en vooral vwo-leerlingen presteerden ruim boven dit gemiddelde. Het vaardigheidsniveau van de Nederlandse leerlingen is vergelijkbaar met dat van hun leeftijdsgenoten in Noorwegen, Australië en Zuid-Korea. In alle landen hebben meisjes de ICILS-toets beter gemaakt dan jongens.

Uit ICILS-2013 blijkt dat computers en internet een grote plaats innemen in het dagelijks leven van de 14-jarigen, zowel op school als thuis. Desondanks laten de meeste leerlingen slechts een vaardigheid op een basisniveau zien. Dan gaat het om basishandelingen zoals het navigeren op internet. Zo schenkt slechts achttien procent van de ondervraagde docenten in hun onderwijs aandacht aan het verwijzen naar informatiebronnen. Dit is het laagste percentage van alle ICILS-landen. Tegelijkertijd zijn de docenten het meest negatief over het kopieergedrag van leerlingen als gevolg van het gebruik van digitale informatiebronnen. Vergeleken met de andere landen zijn de docenten ook negatiever over de overeenstemming binnen de school over de wijze waarop ICT in het onderwijs aandacht moet krijgen.

Het dagelijks intensieve gebruik van ICT zowel thuis als op school lijkt voor veel leerlingen onvoldoende te zijn om hun digitale geletterdheid voldoende te ontwikkelen. De onderzoekers pleiten dan ook voor meer aandacht voor digitale geletterdheid in de onderbouw van het voortgezet onderwijs, hetzij als apart vak, hetzij als expliciet onderdeel van de andere vakgebieden.

© Nationale Onderwijsgids