Normal_14156905700011_1

(Novum) - Minister van Onderwijs Bussemaker (PvdA) waagt zich vrijdag in het hol van de leeuw. Ze gaat op het Malieveld in Den Haag duizenden boze studenten toespreken die daar protesteren tegen het afschaffen van de basisbeurs en de invoering van het leenstelsel.

De basisbeurs is nu nog een gift, maar wordt vervangen door een lening. Studenten en scholieren vrezen dat studeren daardoor minder toegankelijk wordt voor bijvoorbeeld mensen met een lager inkomen. De kans dat hun protest zin heeft, is echter heel klein. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel al aangenomen en ook in de Eerste Kamer is een meerderheid voor.