Normal_jeugdzorg345

Op dinsdagmiddag 11 november 2014 besteedt gemeente Waterland samen met WonenPlus aandacht aan de Dag van de mantelzorg. Deze dag zet mensen centraal die langdurig en/of intensief zorg geven aan hun naaste. Wethouder Jacob Kes gaat samen met scholieren van het Bernard Nieuwentijt College de deuren langs om de mantelzorgers in Waterland te verrassen met een attentie. Vrijwilligers van WonenPlus helpen ook mee. Dit meldt de gemeente Waterland. 

In gemeente Waterland zijn er ongeveer 150 mensen in beeld die zorgen voor hun naaste. Het college van burgemeester en wethouders is trots op alle inzet van deze mensen en wil haar waardering daarvoor tonen.
Zowel de wethouder Jacob Kes, als een tiental scholieren van het Bernard Nieuwentijt College (BNC),
vrijwilligers van WonenPlus en medewerkers van de gemeente helpen bij het rondbrengen van de attenties. De wethouder en de scholieren maken van de gelegenheid gebruik om in gesprek te gaan met de
mantelzorgers en hun naasten.
 
Wethouder Jacob Kes: “Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. Niet alleen voor degene die hun zorg
en aandacht ontvangen, maar ook voor de sociale verbondenheid in de gemeente. Mantelzorg bieden is
voor veel mensen zo vanzelfsprekend, dat ze er nauwelijks bij stilstaan. Daarom vinden wij het belangrijk
om dat wel te doen! De inzet van mantelzorgers draagt in belangrijke mate bij tot het langer zelfstandig
wonen van mensen met een hulpvraag. Mooi is dat dit jaar ook scholieren van het BNC voor het eerst mee
doen aan de Dag van de mantelzorg vanuit hun maatschappelijke stage.”
 
Mantelzorgers zetten zich onbetaald en geheel vrijwillig in voor de zorg om een naaste. Een mantelzorger
is geen beroepskracht. WonenPlus ondersteunt mantelzorgers bij het vinden van oplossingen voor de
zorgvragen die zij hebben, biedt een luisterend oor en organiseert bijeenkomsten om ervaringen onderling
uit te wisselen en informatie te geven.
 
© Nationale Onderwijsgids