Infographic studiekeuzecheck

Alle eindexamenkandidaten havo, vwo en mbo-4 (bol) ontvangen vanaf 25 oktober een brief van minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De minister schrijft over het maken van de juiste studiekeuze en het proces van aanmelding bij een instelling voor hoger onderwijs. Er is ook een informatiefilm gemaakt. Dit meldt de Rijksoverheid. 

Het is belangrijk dat aankomend studenten zich goed voorbereiden op een studie. De brief geeft daarom informatie over studiekeuze, aanmelding voor een studie in het hoger onderwijs en studiefinanciering.

Het kabinet is van plan om per 1 september 2015 de studiefinanciering te wijzigen. De basisbeurs wordt dan afgeschaft en studenten kunnen dan een lening in de vorm van een studievoorschot aanvragen. Er verandert meer, zo kunnen er nieuwe toelatingseisen gelden voor mbo-ers die willen doorstromen naar bepaalde hbo-opleidingen. Sinds vorig jaar is de uiterste aanmelddatum vervroegd. Studenten moeten zich uiterlijk op 1 mei aanmelden voor hun studie. Na aanmelding hebben ze dan recht op een studiekeuzecheck.
 
 

© Nationale Onderwijsgids