Normal_download__1_

De Universiteit Gent zoekt leraren die mee willen werken aan een onderzoek. De Vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie van de Universiteit Gent wil via een enquête de houding van Nederlandse leraren ten opzichte van spelfouten in kaart brengen. Dit meldt de Universiteit Gent. 

Tot nu toe hebben zich amper een tiental Nederlandse leraren gemeld voor het onderzoek. De Universiteit Gent heeft daarom een oproep uitgestuurd ter werving van leraren uit het Nederlands voortgezet onderwijs. De Universiteit Gent zoekt nog Nederlandse leraren die deel willen nemen aan het onderzoek omdat ze de enquête-resultaten van verschillende groepen naast elkaar wil leggen ter vergelijking. Daarbij willen ze ook en vooral niet-taalleraren. De resultaten worden enkele voor dit onderzoek gebruikt. De enquête is daarnaast volledig anoniem. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10 minuten. 
 
De enquête voor leraren uit het Nederlands voortgezet onderwijs vindt u op: https://ghentunipss.qualtrics.com/SE/?SID=SV_6SDwhbwNgOgBtjv
 
© Nationale Onderwijsgids