De nieuwe route naar het leraarschap – de educatieve minor – is nu officieel.
De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met het wetsvoorstel van staatssecretaris Van Bijsterveldt.

Bevoegdheid
Het wetsvoorstel maakt het studenten mogelijk om binnen hun universitaire vakbachelor een zogeheten educatieve minor te volgen. Als ze deze opleiding succesvol tot een einde hebben gebracht, krijgen ze de bevoegdheid om les te geven op vmbo-t en de eerste drie jaren van havo en vwo. Ze kunnen dan al aan de slag nog voordat ze hun master hebben gehaald.

Meer academici voor de klas
Met de educatieve minor wil Van Bijsterveldt meer academici voor de klas krijgen en tegelijkertijd het lerarentekort aanpakken. Tien universiteiten zijn afgelopen jaar, vooruitlopend op de wetswijziging, al begonnen met de educatieve minor, en de eerste studenten hebben hun getuigschrift al op zak. Zij kunnen daarmee aan de slag.

Komend studiejaar wordt de educatieve minor in aanvulling op de eerste tien universiteiten ook gegeven aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en aan de Universiteit Maastricht.