In september 2010 start bij de Academie voor Gezondheidsstudies van de Hanzehogeschool Groningen een nieuwe masteropleiding. De opleiding heet Fysiotherapie/Oefentherapie bij Mensen met Chronische Ziekten en is positief beoordeeld door de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie). Doelgroep zijn fysiotherapeuten en oefentherapeuten Mensendieck/Cesar met een erkende en afgeronde hbo-opleiding, die werkzaam zijn binnen een eerste, tweede- of derdelijnspraktijk.

De komende decennia worden - door toename van het aantal ouderen - meer mensen ziek en zorgbehoevend. Ook neemt het aantal chronisch zieken in alle leeftijdscategorieën toe. Daardoor wordt de zorgvraag complexer. Daarnaast gaat het ‘zorglandschap’ er de komende jaren door politieke, demografische en maatschappelijke ontwikkelingen anders uitzien.

De master Fysiotherapie/Oefentherapie bij Mensen met Chronische Ziekten sluit aan op deze ontwikkelingen. Naast het therapeutisch begeleiden en behandelen van patiënten met complexe chronische problematiek, kan de student na afronding van de master multidisciplinaire zorgprogramma’s en evidence based richtlijnen ontwikkelen, implementeren en evalueren.

De masteropleiding Fysiotherapie/Oefentherapie bij Mensen met Chronische Ziekten is onderdeel van de Academie voor Gezondheidsstudies van de Hanzehogeschool Groningen en vormt een passend vervolg op de algemene bacheloropleiding Fysiotherapie. Er wordt samengewerkt met diverse partners: UMCG, RUG, Lectoraat Transparante Zorgverlening (Hanzehogeschool Groningen), Hogeschool Leiden en het werkveld van Noord-Nederland.

Meer informatie over de nieuwe masteropleiding is te vinden op: www.hanze.nl/masterfysiotherapie.