Logo_eu

Van de middelbare scholieren in Nederland vindt 54% dat zij meer les moeten krijgen over de Europese Unie (EU). Een derde van hen zou hier vrijwel nooit les over hebben gehad, zo blijkt uit onderzoek van EenVandaag. 

Het onderzoek is gehouden onder 1176 jongeren, waarvan er 459 voortgezet onderwijs volgen. Meer dan een derde geeft aan vrijwel niets te hebben geleerd over de EU en 19% zegt hier één les over te hebben gehad. Een meerderheid van de jongeren, ruim 54%, geeft aan dat hun school meer aandacht aan het onderwerp zou moeten besteden. 
 
Uit het onderzoek blijkt ook dat de kennis van de jongeren niet overloopt: Meer dan de helft van hen denkt dat Noorwegen lid is van de EU en eenzelfde aantal weet niet wie de president van de EU is.
 
© Nationale Onderwijsgids